Iskustveni ciklus shiatsu radionica:
5 ELEMENATA TRANSFORMACIJE 

3.5. – 7.6. / tjedni susreti utorkom od 17.30 do 20.30 sati
 

Kako bi si olakšali razumijevanje prirodnih tokova izvan i unutar sebe, koristimo se mapama i konceptima kojima objašnjavamo vlastita i tuđa ponašanja, fizičke manifestacije svojeg tijela i sve vrste događaja s kojima se susrećemo. Jedna od takvih mapa koja nam olakšava poimanje svijeta i samoga sebe je - 5 elemenata transformacije.
 

Radi se o pet povezanih faza u kretanju kroz svijet pojavnosti - svaki od elemenata ima svoju kvalitetu i povezan je sa parom organa i meridijana. Tako je voda povezana s bubrezima i mokraćnim mjehurom, drvo s jetrom i žučnim mjehurom, vatra sa srcem, zemlja sa slezenom, gušteračom i želucem, a metal s plućima i debelim crijevom.
 

Izvorno iz Tradicionalne kineske medicine, a dodatno oplemenjena iskustvom Zen shiatsua, mapa 5 elemenata nas uvodi u svijet jedinstvenog doživljaja i istraživanja samog sebe i svoje veze sa okolinom i okolišem kroz praktičnu primjenu znanja.Ciklus je za tebe ako želiš:

 • steći uvid i iskustvo o shiatsu pristupu tijelu, tjelesnim sustavima i organima

 • želiš naučiti tehnike akupresure i samomasaže

 • ovladati tehnikama kojima si možeš pomoći u napetosti i stresu, kod umora i iscrpljenosti te nedostatka energije

 • upoznati shiatsu u atmosferi Međunarodne shiatsu škole u Makronovi
   

Što dobivaš u smislu konkretnih znanja i vještina:

 • uvodno znanje i iskustvo 5 elemenata transformacije

 • znanje o karakteristikama elemenata 

 • kako prepoznati i djelovati na svoje stanje kroz mapu 5 elemenata transformacije

 • vježbe i navike kojima pozitivno možeš utjecati na svoju vitalnost

 • tehnike samomasaže i akupresure

 • Do-In vježbe (vježbe za energizaciju, vježbe disanja, istezanja meridijana i zvučne meditacije)


Ciklus su osmislili i vode učitelji Makronovine shiatsu škole:
Sanja Novko, Marin Kovačević Hora i Slavica Ravnjak

 

Trajanje ciklusa: 3.5. – 7.6. / tjedni susreti utorkom od 17.30 do 20.30 sati
Upisuje se cijeli ciklus - nije predviđeno pohađanje pojedinačnih radionica.


Cijena ciklusa
Opcija 1: 1.750 kn / akontacija u iznosu od 700 kn odmah po prijavi + 1.050 kn do 10.4.’22.

Opcija 2: 2.100 kn / akontacija u iznosu od 700 kn odmah po prijavi / 700 kn do 15.4.22. / 700 kn do 15.5.’22.

Napomene u vezi cijene, odustajanja i izostanaka:

- Upisuje se i uplaćuje cijeli ciklus. Nije predviđeno pohađanje pojedinačnih termina.
- Akontacija je nepovratna u slučaju odustajanja nakon 15.4.
- U slučaju odustajanja tijekom ciklusa potrebno je uplatiti cjelokupan iznos u obje opcije plaćanja.
- U slučaju izostanka - propuštene termine moguće je nadoknaditi s nekom od sljedećih grupa iste vrste programa.

 
 
 
 
 |  Ispis stranice


Tagovi:    
11.3.2023. FACE FITNESS BY MIA
18.3.2023. UMIJEĆE DISANJA